מדיניות פרטיות / הגבלת פרטיות

העוסק שגיא בלומנפלד ("אני/אנו" או כל הטיה אחרת) הבעלים והמפעילים של אתר האינטרנט הזמין בשם המתחם שגיא בלומנפלד ("האתר"). מדיניות הפרטיות הזו חלה על כל שימוש בכל אופן שהוא באתר.

פרטיות משתמשיי חשובה לי ואני מכבד אותה. חשוב לי לספק לכם את כל הפרטים הנדרשים לכם על מנת להבין איזה מידע אני אוסף במסגרת השימוש שלכם באתר שלי, כיצד ולאיזה מטרות אני משתמש במידע ואיזה פעולות אני נוקט על מנת לשמור על פרטיותכם.

תשומת לבכם שמדיניות פרטיות זו וגם תנאי השימוש הם שני מסמכים משפטיים המהווים יחד ולחוד הסכמים מחייבים ביני לביניכם. לכן, אני מעודד אתכם לקרוא את מדיניות הפרטיות שלהלן בעיון שכן כל האמור בה מהווה הסכם מחייב ביני לביניכם ולכל מי שפועל מטעמכם.  

בכל פניה או שאלה הנוגעת למידע שאני אוסף או על פרטיותכם, תוכלו לפנות אליי באופן הבא:

[sb@sagiblumenfeld.co.il]

[972-50-2888064]

[ההגנה 7 גבעתיים]

 1. פעילויות הדורשות מסירת מידע ומטרות השימוש במידע
 1. קבלת הצעת רכישה ו/או הרשמה לאתר – כשאתם מבקשים לרכוש ממני מוצר או שירות ו/או להקים חשבון משתמש אני מבקש מכם לספק שם מלא, כתובת מגורים, דוא"ל וטלפון.
 2. יצירת קשר – אני שומר על זכותי לפנות אליכם באמצעות פרטי יצירת הקשר שימסרו לי על מנת להשיב על פניותיכם וגם למטרות תפעוליות כגון, שליחת קבלה/חשבונית בדוא"ל, יצירת קשר בנוגע למידע שמובע לידיעתכם באתר או ביחס למידע האישי שמסרתם לי, ליידע אתכם אודות שינויים במדיניות הפרטיות ותנאי השימוש וכדומה.
 • דיוור ישיר – בהסכמה למדיניות הפרטיות הנכם מסכימים להצטרף לשירות הדיוור הישיר שלי ולקבל את הניוזלטר שלי וכן דיוור שווקי באמצעים אחרים, שכולל בין היתר, הצעות, מבצעים, דברי פרסומת אחרים וגם בקשות להשתתף בסקרי שביעות רצון. חשובלי לציין כי לכל דיוור שיישלח אליכם לדוא"ל שאיתו נרשמתם, יצורפו הוראות כיצד ניתן להסיר את כתובת הדואר האלקטרונית מרשימת התפוצה ולהפסיק לקבל דוור ישיר ממני.
 1. עיבוד וניתוח נתונים באופן אוטומטי – אני אוסף נתונים סטטיסטיים – אגרגטיביים על אודות השימוש והפעילות באתר על ידי המשתמשים. לדוגמה, משך זמן השימוש, IP, מספר זיהוי מכשיר משתמש, מיקום גיאוגרפי, תדירות השימוש וכדומה. איסוף נתונים, עיבודם וניתוחם נועד לאפשר לי להבין טוב יותר את אופן השימוש באתר על ידי המשתמשים, בין היתר כדי לשדרג ולשפר את האתר ואת חווית המשתמש.
  1. הסכמה

הנכם מאשרים בזאת כי אתם מודעים לכך כי בשימוש באתר ומתן פרטיכם אתם מסכימים במפורש שאאסוף את המידע ואשמור אותו באחד או יותר ממסדי הנתונים שלי.

הנכם מצהירים שהמידע שסיפקתם לי הוא שלכם, שלם ומדויק, וניתן על ידכם מרצון ומדעת. הנכם מאשרים בזאת ומסכימים שהשימוש שאני עושה במידע אינו מהווה הפרה של זכות הפרטיות וגם לא של אף זכות אחרת, והנכם מוותרים בזאת על כל טענה, תלונה או עילת תביעה ביחס להפרה, פגיעה בכם או בכל מי מטעמכם לרבות בזכותכם לפרטיות, כתוצאה מאיסוף המידע, עיבודו והשימוש בו בהתאם למדיניות פרטיות זו, ומשחררים אותי מכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעלול להיגרם לכם או לצדדים שלישיים בעקבות מסירת המידע.

בכל זמן לאחר שהסכמתם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות אתם רשאים לשנות את דעתכם ולהסיר את ההסכמה שנתתם לי לאיסוף המידע, שמירתו, עיבודו ושימוש בו למטרות שלשמן נמסר לנו המידע, על ידי יצירת קשר ואני אעשה את מירב המאמצים לענות על פנייתכם ולטפל בה בהקדם האפשרי.

 1. גילוי והעברת מידע לצדדים שלישיים

אני רשא לגלות, להעביר או לשתף את המידע עם צדדים שלישיים בכל אחד או יותר מהמקרים הבאים:

 • אם אדרש לעשות כן על פי חוק, הרשאה, צו בית משפט, צו של רשות ציבורית בעלת סמכות או אם הפרתם את אחד או יותר מתנאי השימוש במערכות שלי ו/או את תנאי השימוש או מדיניות פרטיות זו;
 • אם אקבל הודעה מצדדים שלישיים, או תהיה לי עילה לחשוד, שהשתמשתם או אתם מתכוונים להשתמש באתר, כולו או חלקו, במישרין או בעקיפין, כדי לעסוק או לנסות ולבצע או לשדל אחר לבצע פעילות בלתי חוקית, מפרת חוק, מזיקה או בלתי מוסרית באופן אחר הנוגדת את תקנת הציבור, את החוק, את תנאי השירות או את תנאי מדיניות פרטיות זו;
 • בכל מקרה בו אשתף פעולה עם צד שלישי, ארכש על ידי צד שלישי (באופן מלא או חלקי) או אם אתקשר באופן אחר עם צד שלישי לצורך הצעה או מכירה של נכסי וזכויותיי הקנייניות, כולן או חלקן.
 • לצורך תפעול שירות הדיוור הישיר שלי כאמור לעיל בסעיף 1, וככל שאעשה שימוש בחברה חיצונית שתספק לי שירותי תפוצה ומחולל ניוזלטר.
 • לספקים שנותנים לי שירותים, לצורכי שיפור חווית המשתמש באתר וניטור ועיבוד נתונים כלכליים או אחרים שלנו ולצורכי העסקים הלגיטימיים שלנו.
 1. הגבלת פרטיות–
 • העוסק שגיא בלומנפלד אינו שומר את פרטי כרטיסי האשראי, עם זאת שגיא בלומנפלד שומר לעצמו את הזכות לשלוח הודעות/מיילים/התראות מעת לעת ללקוחות האתר בדבר מבצעים כאלה ואחרים ואירועים כאלה ואחרים למי שאישר זאת במועד הרכישה. באם מכל סיבה שהיא ברצונך לבטל הרשאה זו, אנא שלח במייל- sb@sagiblumenfeld.co.il בקשה כנ"ל.
 • האתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים, והסליקה נעשית אצל ספק שירותים מוסמך לתקן PCI-DSS.
 • העוסק לא ישא באחריות בגין כל נזק אשר יגרם כתוצאה מתקלות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור.
 • העוסק שגיא בלומנפלד לא אחראי לנזק שייגרם בעקבות חדירה למאגר נתוניי ו/או בגין שימוש שיעשה במידע הלקוח במקרה של חדירה למאגר הנתונים כאמור. המשתמש מסכים לכך ומאשר כי כל מידע אודותיו נמסר מרצונו החופשי. המשתמש מסכים לכך שהעוסק שגיא בלומנפלד יוכל לעשות שימוש במידע אודותיו, לרבות שימוש במידע למטרות סטטיסטיות, העברת מידע פרסומי אליו, זאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.
 • רכישת מוצרים ושירותים (להלן יחד: "מוצרים") דרך האתר תיעשה באמצעות כרטיס אשראי בר תוקף הניתן לסליקה על ידי חברות האשראי בישראל או באמצעות חברה המספקת שירותי סליקה מקוונים (להלן: "המסלקה"). הרכישה באמצעות כרטיס האשראי תהא כפופה לתנאי השימוש ודרישות המסלקה. לאוד שיווק רשאית שלא לכבד כרטיסי אשראי מסוימים ו/או אמצעי תשלום אחרים לפי שיקול דעתה.
 • תנאי מוקדם לאישור הזמנת המוצר הינו אימות פרטי כרטיס האשראי כפי שנמסרו על ידכם, וקבלת אישור המסלקה לחיוב כרטיס האשראי.
 • לאחר ביצוע ההזמנה תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנתם קבלה המפרטת את פרטי העסקה ואת הסכום ששולם.
 • המוצר סדנה אונליין יישלח אליך בדואר ו/או תסופק לך גישה למתחם ייעודי לצפיה בקורס או בדרך אחרת בתאום מראש.
 • המוצר ייעוץ שיווקי/פיתוח עסקי הינו פגישת ייעוץ ולאחר תשלום הלקוח יקבע פגישה מולי.
 • מוצרים אשר דורשים הצעות מחיר בהתאם לעבודה – הצעת מחיר תישלח בתאום מראש מול הלקוח.
 • שגיא בלומנפלד רשאי לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימה של בעל כרטיס האשראי, כתנאי להזמנת המוצר.
 • שגיא בלומנפלד רשאי שלא לאשר ו/או למנוע ביצוע של הזמנה, על פי שיקול דעתו הבלעדי ולרבות במקרה שבו פרטי הרישום היו שגויים או לא מלאים או במקרה שהופרו תנאי השימוש של האתר או במקרה של אי קבלת אישור המסלקה לביצוע ההזמנה. במקרה שבו סורבה הרכישה, יושב לך כל סכום שבו חויבת ככל שבוצע החיוב קודם לכן.
 • המחיר בו תחויבו בעת ביצוע ההזמנה הוא המחיר המופיע באתר באותה עת ולא תהא כל טענה מצד הגולש/לקוח/משתמש על מחיר שראה טרם ההזמנה. כמו כן, שגיא בלומנפלד רשאי לשנות את המחירים המופיעים באתר מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי. שינוי כאמור לא יחול על הזמנות שהושלמו עובר לביצוע השינוי במחיר גם אם טרם סופק לך המוצר.
 • המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם מצוין אחרת.
 1. שירות דיוור ישיר

במסירת המידע אתם מסכימים להירשם לשירות הדיוור הישיר, הנכם מסכימים בזאת לקבל פרסומות, עלונים, סקרים ומסרים פרסומיים אחרים ממני באמצעות: דוא"ל, SMS, MMS, יישומי הודעות מיידיות, פקס, טלפון, דואר רגיל ו/או כל צורת תקשורת אחרת שאמצא לנכון להשתמש בה, בין אם היא ידועה במועד מתן הסכמתכם ובין אם לאו. בהסכמתכם להירשם לשירות הדיוור הישיר שלי הנכם מוותרים על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בנוגע לקבלת דבר פרסומת ותקשורת שיווקית ממני או מצדדים שלישיים הפועלים בשמנו, ומאשרים בזאת שפעולות הדיוור הישיר שלי אינן מהוות הפרה של זכויותיכם וכי לא תהיה לכם אף טענה ו/או תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה ממני ביחס לקבלת דיוור ישיר, וכל זמן שלא הסרתם את שמכם מרשימת הדיוור הישיר והנכם מסכימים להיות רשומים לשירות הדיוור הישיר שלי.

 1. קישורים

באתר מופיעים קישורים ופרסומים לאתרים או אפליקציות אחרים, שאינם בבעלות או בפיקוח שלי או של מי מטעמיי. איני בודק את טיבם ואופי פעולתם ופעילותם ואיני אחראי להם ולמדיניותם לגבי פרטיות ואבטחת מידע. אני ממליץ לכם לבדוק היטב אתרים או אפליקציות לפני שתורידו או תגלשו או תאפשרו או תמליצו לכל אחד אחר להוריד או לגלוש בהם ולקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלהם על מנת להבין איזה מידע נאסף, לאילו מטרות ולמי מועבר המידע, אם בכלל.

הימצאותם של קישורים או פרסומים איננה מעידה על כך שווידאתי את כשירות פעילותם של אותם אתרים או אפליקציות. אני לא מעניק חסות או תמיכה לאותם אתרים או אפליקציות ואין לי וגם לא תהיה לי אף אחריות, במישרין או בעקיפין, לאף פגיעה או נזק, כספי או אחר, שעלול להיגרם לכם או לצדדים שלישיים בעקבות הורדה, שימוש או גלישה באתרים או אפליקציות הללו ואתם משחררים אותי מאחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, כאמור.

 1. קבצי עוגיות – Cookies

קוקיז הם קבצים המושתלים על גבי המכשיר של המשתמש ברגע שאתם נכנסים לאתר ולאורך כל השימוש בו. השימוש בקוקיז היא פרקטיקה מקובלת ואני משתמש בקוקיז כדי לאסוף מידע לא-מזהה כגון תאריך, שעה, סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה, מיקום גיאוגרפי כתובת IP נתוניGPS  וכדומה. מידע זה נשמר לצרכי ניהול האתר, איזון העומס בשרתים, להפקת דווחים סטטיסטיים ולאיתור פרטי משתמש במקרים של פיקוח נפש, שיפור השירות שלי, תיקון באגים וביצוע פעולות אחרות הנדרשות כדי לאפשר לי לקיים את פעילות המערכות שלי באופן שוטף.

באפשרותכם לנטרל חלק מהקוקיז. אנא תשומת לבכם שנטרול קבצי קוקיז מסוימים עשוי להביא לירידה בחוויית השימוש ובשירותי ואף לעיתים לסכל באופן מוחלט את היכולת להשתמש במערכות שלי כולן או חלקן.

להלן נפרט את סוגי הקוקיז בהם אנו משתמשים:

קבצי קוקיז פונקציונאליים: השימוש בסוג זה של קבצי קוקיז נעשה על מנת לשפר את הפונקציונאליות של המערכות שלי למשל, לזכור את פרטי הרישום שלכם על מנת לאפשר כניסה מזוהה.

קבצי קוקיז לניתוח סטטיסטי: השימוש בסוג זה של קבצי קוקיז נועד לאפשר לי לשפר את חוויית השימוש במערכות שלי על ידי ניתוח האופן שבו אתם משתמשים במערכות.

קוקיז לפרסום: השימוש בקוקיז אלה מתבצע הן על ידיי והן על ידי צדדים שלישיים המעניקים לי שירותים והם נועדו לצורכי פרסום, שיווק ועריכה. הקוקיז לפרסום מאפשרות לי ולצדדים השלישיים שמעניקים לנו שירותי פרסום להבין את דפוס הגלישה של המבקרים במערכות שלי וגם באפליקציות או אתרים אחרים, ומאפשרים לי להציע לכם תוכן, שירות ו/או מוצרים שרלוונטיים עבורכם.

אני משתמשי בקוקיז של צדדים שלישיים ומעודד אתכם לקרוא ולהבין את מדיניות הקוקיז של הצדדים השלישיים שמעניק לי שירותים, בקישורים שלהלן:

Google Analytics

Google Ad-words

Facebook

 1. זכות לעיין במידע

על-פי הדין כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשוהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. לפיכך, אם תרצו למחוק ו/או לשנות מידע המזהה אתכם אישית, אנא שלחו דוא"ל אל sb@sagiblumenfeld.co.il וציינו בו כי אתם מעוניינים שמידע זה יימחק ו/או יתוקן. שימו לב כי מחיקה של מידע זה אינה מונעת מאיתנו להשתמש במידע שאינו מזהה אותכם אישית שנאסף לפי האמור לעיל.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי המידע שלי משמש לצורך פניה אישית אליכם, בהתבסס על השתייכותכם לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (פניה בהצעה מסחרית) אז אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע. אנו נמחק במקרה זה מידע הדרוש לנו רק כדי לפנות אליכם בהצעות מסחריות כאמור לעיל, אולם מידע הדרוש לנו לניהול עסקינו יוסיף להישמר במאגרים על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליכם.

 1. אבטחת מידע

האתר פועל בהתאם לנהלים עדכניים וסטנדרטים מקובלים לאבטחת מידע והמידע שאני שומר מאוחסן על שרתים מאובטחים בישראל ובהתאם לתנאים ואמות המידה המקובלות בשוק. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למידע, זליגת מידע או חשיפתו בדרך אחרת, אין הם מעניקים בטחון וחסינות מוחלטים למידע ואין אנו יכולים להתחייב באופן מלא ובמאה אחוז שלא יתרחשו אירועי אבטחת מידע או ניסיונות לפגוע או לחדור למערכות המידע שמשמשות אותי. לכן, אני לא מתחייב שהשרתים שעליהם המידע מאוחסן יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע, חשיפתו או זליגת המידע לצדדים שלישיים בדרך אחרת.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

אני שומר על זכותי לשנות את מדיניות הפרטיות הזו בכל עת ובהתאם לשיקול דעתי הבלעדי, לכן אנא עיינו בה לעתים קרובות. שינויים והבהרות במדיניות הפרטיות יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם. אם אבצע שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, אודיע באתר כי המדיניות עודכנה, כך שתוכלו ללמוד איזה מידע אני אוסף, כיצד אני משתמש בו ובאילו נסיבות, אם בכלל, אני משתמש במידע או מגלה אותו לצדדים שלישיים.

 1. גיל הסכמה

הסכמתכם למדיניות הפרטיות הזו מהווה מצג לפיו הנכם בגירים בני 18 ומעלה וכי הנכם כשירים לבצע פעולות משפטיות על פי כל דין ו/או כי הנכם הורים או אפוטרופוס חוקי של קטין שתחת משמורתכם ואישרתם לו להוריד או להשתמש במערכות שלי.