תקנון, תנאי שימוש ומדיניות החזרת מוצרים

תנאי השימוש להלן מסדירים את הגישה והשימוש באתר האינטרנט שגיא בלומנפלד ובתוכן שבו ושירות הייעוץ והמוצרים המוצעים דרכו.

בטרם תיכנסו לאתר או תשתמשו בו בכל דרך, עליכם לקרוא את תנאי השימוש שלהלן ביסודיות. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלי חלים על כל שימוש מכל סוג שהוא באתר ומהווים הסכם מחייב, לכל דבר ועניין, ביניכם לביני. על כן, אני מעודד אתכם לקרוא בעיון את תנאי השימוש שלהלן וגם את מדיניות הפרטיות שלי שכן הם מהווים ביחד ולחוד הסכם מחייב ביני לבינכם.

 1. כללי
  • הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי כל משתמש באתר.
  • כניסה, גלישה או שימוש כלשהם באתר או חלקו, מהווה את הסכמתכם המפורשת להתקשר בתנאי הסכם זה ואישור כי קראתם והבנתם את תנאי השימוש. אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש במלואם, נא המנעו מכל גישה או שימוש כלשהו באתר.
  • השימוש באתר או כל חלק ממנו מותנה גם בקיום כל התנאים שלהלן: (1) המשתמש בגיר בן 18 ומעלה; (2) המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות בהתאם לחוק חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962; (4) למשתמש תיבת דוא"ל בתוקף ופעילה;
  • בגישה לאתר, המשתמש מבקש את הסכמתי לאפשר שימוש באתר ובשירות בפרט. אני שומר על זכותי שלא להסכים לבקשתכם להשתמש באתר לרבות סירוב לאפשר לכם להשתמש בשירות וגם לסיים את ההתקשרות ביני לבינכם, באופן מלא או חלקי, ולחסום את הגישה שלכם לאתר באופן מלא או חלקי בכל עת ומבלי להודיע על כך מראש, בכל מקרה של אי עמידה או הפרת תנאי השימוש, או אם הפרתם הוראת כל דין או אם תהיה לי סיבה לחשוד שאתם מתכוונים להפר את תנאי השימוש או הוראת כל דין, והכל בין אם בעצמכם או באמצעות כל אדם או ישות מטעמכם. כמו כן, אני שומר על זכותי להתנות את השימוש באתר בהמצאת מידע או מסמכים, לפי שיקול דעתי.
  • כמו כן, אני רשאי לסיים את ההתקשרות כולה או חלקה בכל במקרה של טעות (לרבות טעות אנוש) באתר, בפרטי האתר, במאפייניו, הרשאותיו ובשינויים המחויבים גם ביחס לשירות, וכיוצא בזה.
 2. תכנים שאינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי
  • יובהר כי אין בפרסום באתר מאמר/כתבה/פוסט/תגובה משום המלצה ו/או חוות דעת ובכל מצב אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ משפטי. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים כאמור שתמצא/י באתר, תיעשה על אחריותך האישית בלבד.
 1. מדיניות אספקה והחזרות וביטולי שירותים/מוצרים:
  יובהר כי נותן השירות הינו יועץ/מדריך סדנאות שיווק/איש שיווק/בונה אתרים והתשלום הינו עבור כל אלה, חלקם תשלום ידוע מראש, חלקם על פי הצעת מחיר מול הלקוח בהתאם לצרכיו.
  שיחות ייעוץ – לא ניתן לבטל שיחת ייעוץ שהוזמנה כשעה לפני שיחת/פגישת הייעוץ ולא תהיה טענה כלפי שגיא בלומנפלד עבור חיוב העסקה שהוזמנה במידה ובוטלה בטווח שעה לפני הזמן המיועד לשיחה. לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי עבור זמן ייעוץ שניתן בפועל על ידי שגיא בלומנפלד ויובהר כי ללקוח לא תהיה טענה להחזר כספי עבור הייעוץ גם אם התשובות שניתנו לו אינם מספקות את הלקוח

סדנאות – א. ההרשמה לסדנאות כרוכה בתשלום מראש – על מנת להבטיח את מקומכם ולהכין לכם את החומרים הדרושים לסדנה. ב. במקרה של ביטול הסדנה מצידי, התשלום יוחזר במלואו תוך 7 ימי עסקים. ג. במידה והינכם מעוניינים לבטל השתתפותכם בסדנה, לאחר שנרשמתם ושילמתם מראש, יש להודיע על כך בשליחת הודעה או שיחת טלפון למספר 0502888064 – ד. במקרה של ביטול סדנה עומדות לפניכם האפשרויות הבאות: להגיע לסדנה המתקיימת בתאריך אחר, בתיאום מראש ועל בסיס מקום פנוי. לקבל החזר כספי (תוך 7 ימי עסקים) בתנאים הבאים: ביטול השתתפות בסדנה עד 3 ימים לפני מועד הסדנה – תקבלו החזר דמי הסדנה בניכוי דמי הרישום בסך 5% מעלות הסדנה. ביטול השתתפותך בסדנה בין 3 ימים עד יום אחד לפני מועד הסדנה – תקבלו החזר בשווי 50% ממחיר הסדנה כולל דמי הרישום. ביטול השתתפותכם בסדנה ביום הסדנה – תחוייבו במלוא עלות הסדנה, כולל דמי הרישום.

רכישת קורס/סדנה אונליין – מדיניות ביטולים: א. קורס/סדנה דיגיטליים הם בבחינת חומר הניתן להעתקה / שכפול / צפייה חוזרת / העברה ולכן לא ניתן לבטל את העסקה לאחר שבוצעה. אם אתם מבקשים לשמור לעצמכם את הזכות לביטול עסקה – הנכם מתבקשים שלא לרכוש את הקורס ולא לקבל את הסיסמה לצפייה בחומרי הקורס. ב. ביטול הרשמה יעשה בכתב בלבד עבור שגיא בלומנפלד לכתובת המייל sb@sagiblumenfeld.co.il. במייל הביטול יש לציין שם, מספר ת"ז של הנרשם, מספר עסקה, תאריך ביצוע העסקה וכן חתימת מבקש הביטול. כל אמצעי ביטול אחר שאינו בכתב במייל לא יהווה ביטול הרשמה ו/או לימודים ולא יקבל מענה ממני שגיא בלומנפלד. ג. כל בקשה לביטול תיבחן על ידי שגיא בלומנפלד ותשובה לבקשה זו תומצא עד 14 ימי עסקים לכתובת הלקוח / נרשם כפי שסיפק בעת ההרשמה ו\או בכל אמצעי תקשורת שפרטיו מצויים בידי שגיא בלומנפלד. ד. כאשר מדובר בביטול רישום לאחר 14 יום, מיום הרישום ועד 14 ימים לפני פתיחת הקורס – הנרשם לא יהא זכאי להחזר התשלומים ששולמו. *יובהר ויודגש כי קורס דיגיטלי בלתי ניתן לביטול לאחר פתיחת הקורס; זאת בשל האפשרות להוריד / להעתיק / לצפות בתוכן בצורה כזו או אחרת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע על ידי שגיא בלומנפלד בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הלקוח על ביטול העסקה. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע ההחזר בזיכוי חשבון הבנק של הלקוח, והודעה על כך תימסר עם העתק ללקוח. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי ויהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת – תהיה נתונה לבית המשפט בראשון לציון בלבד. 

 1. השירות
  • האתר משמש כפלטפורמה לייעוץ, הנגשת ידע, פרקטיקה וכלים יישומיים בתחום השיווק ופיתוח עסקי של העוסק שגיא בלומנפלד. אני שומר על זכותי (אך לא מחוייב) לסרב לבקשה לרכוש קופון ו/או כרטיס מתנה באמצעות אמצעי תשלום שאינו מאושר על ידי, בהתאם להוראות הסכם זה.
  • על מנת להשתמש בשירות, על המשתמש/לקוח לבחור את המוצר המתאים והרלוונטי לצרכיו (בין היתר להירשם לאתר ולהקים חשבון אישי). בבחירת חשבון אישי עליכם לבחור שם משתמש וסיסמא ("הרשאות הגישה"). האחריות לשמור על סודיות הרשאות הגישה חלה על המשתמש בלבד ואני לא אהיה אחראי לאף נזק או הפסד שיגרם לכם או למי מטעמכם בשל חשיפת הרשאות הגישה ו/או גישה לא מורשית לחשבון המשתמש שלכם.
  • המחירים המוצגים באתר עלולים להשתנות מעת לעת.
 2. ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן
  • ביטול עסקה יתבצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (בסעיף זה יחד: "החוק").
  • בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתנאים הבאים: (1) בנכס – מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מביניהם; (2) בשירות – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
  • לפי החוק הודעת ביטול שמתקבלת בפרק זמן שאינו עולה על 14 יום מתאריך הרכישה– תבוטל העסקה ויוחזר הכסף בניכוי 5% מהסכום המלא או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
  • תשומת לבכם שהוראות החוק המאפשרות ביטול עסקת מכר מרחוק לא תחולנה על אלה: (1) טובין פסידים; (2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; (3) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995; (4) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; (5) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 3. שינויים ותיקונים לתנאי השימוש והאתר
  • אני שומר על זכותי להתאים, להשעות, להפסיק או לשנות את האתר או כל חלק ממנו בכל עת, לרבות הרשאות גישה, זמינות של פעילויות ותכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר.
  • אני רשאי לשנות, לתקן, לגרוע או להוסיף על תנאי השימוש בכל עת, על פי שיקול דעתי הבלעדי מבלי להודיע לכם על כך מראש. בכל מקרה של שינוי כאמור, ניידע אתכם על שינוי תנאי השימוש כאמור באתר. גלישה באתר לאחר פרסום, עדכון או תיקון תנאי השימוש, מהווה הסכמה מצדכם לשינוי ו/או העדכון לתנאי השימוש. עליכם לחזור ולעיין בתנאי השימוש מעת לעת.  
 4. הצהרות המשתמש והגבלות על השימוש באתר
  • בשימוש באתר והסכמתכם לתנאי שימוש אלה אתם מצהירים כי אתם בגירים בני 18 ומעלה וכשירים מבחינה משפטית ו/או שאתם ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי של מי שמשתמש באתר ונתתם בזאת את אישורכם המפורש לקטין שתחת משמרתכם להשתמש במערכות שלי.
  • אתם תצייתו להוראות הסכם זה במלואן ולהוראת כל חוק, הוראה, תקנה, צו ו/או כל דין אחר במסגרת שימוש במערכות שלי.
  • רק אתם תהיו אחראים לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מהסתמכות על הנתונים המוצגים באתר וכי ידוע לכם שלא אשא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, מצטבר, עונשי ו/או מיוחד שייגרם לכם או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר או הסתמכות על המידע שמופיע בו.
  • המשתמש/הלקוח מתחייב להשתמש באתר ובשירות למטרות אישיות ושאינן מסחריות בלבד, מטרות חוקיות בלבד והוא אינו רשאי להשתמש באתר והשירות באופן שעלול בדרך כלשהי להוות הפרה של הוראות חוק כלשהן או הפרה של חובות משפטיות אחרות או באופן שעלול להוות עוולה אזרחית או עבירה פלילית.
  • השימוש בפלטפורמה ע"י מי שאינו תושב ישראל עלול להיות מוגבל או אסור או בעל השלכות, כגון השלכות מיסוי והעברת מידע בין מדינות שונות, בהתאם לחוקים החלים בישראל ובמקום התושבות של המשתמש, אם אינו ישראל. אני רשאי (אך לא מחוייב) לסרב לאפשר שימוש באתר למי שאינו תושב ישראל.
  • בלי לגרוע מכלליות ההגבלה, חל איסור על ביצוע כל אחת או יותר מהפעולות שלהלן:
   • חל איסור מוחלט על ביצוע ו/או לשדל אחר לבצע כל פעולה שעולה לכדי עבירה פלילית ו/או שידול לעבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או שיש בה כדי לעודד התנהגות היכולה לעלות כדי עבירה פלילית, עוולה אזרחית ו/או הפוגעת ברגשות הציבור ובתקנת הציבור, לרבות, אך לא רק, עבירה ו/או עוולה בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, פקודת המיסים [גביה].
   • לא להעתיק, להציג בפומבי, לשכפל, לעלות, לפרסם, להעביר או להפיץ בצורה אחרת, כל חומר או חלק מהאתר. השימוש שיעשה בתכנים באתר מוגבל לשימוש פרטי בהיקף סביר ומקובל, לא-מסחרי, ובתנאי שלא יעשה כל שינוי בזכויות היוצרים בפרט ובזכויות הקנייניות בחומרים אלו בכלל. כל שימוש באתר שלא למטרות שצוינו לעיל, לרבות אך מבלי לגרוע, שימוש בהם בכל אתר אחר ו/או בכל רשת מחשבים אחרת הינו אסור בהחלט, ויהווה הפרה של זכויותינו.
   • לא להשתמש באתר לרבות בתכנים שזמינים בה למטרות רווח או למטרות מסחריות וגם לא שיווקיות באמצעותכם או באמצעות צד שלישי.
   • לא לשנות או לנסות ולשנות את האתר ואת מאפייניו בכל דרך, לא לבצע הנדסה חוזרת או כל פעולה אחרת בעלת מאפיינים או תוצאות דומות באתר, בין בעצמכם ובין באמצעות כל אדם או ישות מטעמכם;
   • לא ליצור בדרך כלשהי מאגר או אוסף של תכנים או נתונים מהאתר;
   • לא להשתמש באתר או בכל חלק ממנו, בכל אופן שמהווה הפרת סודיות או הפרת זכויות של צד ג', לרבות אך לא רק, הפרה ו/או פגיעה בכל אחד מאלה: בזכויות יוצרים, סימן מסחר, סוד מסחרי וכל זכות קניין רוחני מכל סוג שהיא ו/או בזכות הפרטיות, בכבוד האדם, ברגשות הציבור, בשם הטוב וכיוצא באלה;
   • לא להפעיל יישום, תוכנה, מערכת או אמצעי כלשהו המאפשר סריקה, חיפוש, העתקה, קידוד, כריית מידע, תרגום או אחזור אוטומטי של תכנים או מידע באתר. האמור בסעיף זה חל גם על פעולות שמיועדות לאסוף מידע ונתונים על משתמשים אחרים באתר;
   • לא לשנות או להתערב בקשר בין האתר לשרתים או למערכות המארחות או המאפשרות את תפעולו וגם, אך לא רק, להעביר כמות פקודות או בקשות לשרתי האתר באופן ידני, אוטומטי או ממוחשב, באופן ישיר, באמצעות אחר או באמצעות מספר יחידות מחשוב, בכמות כזו שבן אדם אינו יכול לבצע בעצמו ואשר יוצרת עומס על האתר, משביתה או משבשת את פעילותו או את המערכות שעליו מאוחסן, באופן מלא או חלקי;
   • למען הסר ספק, אין לפרסם, למכור, להשכיר, להפיץ, להעתיק, לשנות, למכור, לשווק, להציג וכיוצא בזה, בין אם באופן מסחרי ובין אם באופן אישי, כל תוכן ומידע המצוי באתר;
   • לפרסם באתר תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי ללא רשות מפורשת בכתב מאיתנו;
   • לא להשתמש באתר או בכל חלק ממנו כדי להתחזות לאחר ו/או כדי לבצע פעולות הונאה, גזל, גניבה, תרמית, עושק, כפייה וכדומה;
 1. סיום ההסכם
  • אני שומר על זכותי לסרב לאפשר לכם גישה לאתר או כל חלק ממנו ולסרב להעניק לכם את השירות לפי שיקול דעתי הבלעדי.
  • אני שומר על זכותי לסיים את ההתקשרות בינינו לבינכם, באופן מלא או חלקי, לבטל הסכם זה מולכם ולחסום את הגישה שלכם לאתר באופן מלא או חלקי בכל עת ובלי להודיע על כך מראש, בכל מקרה של אי עמידה או הפרת תנאי השימוש, או אם הפרתם הוראת כל דין או אם תהיה לי סיבה לחשוד שאתם מתכוונים להפר את תנאי השימוש או הוראת כל דין, והכל בין אם בעצמכם או באמצעות כל אדם או ישות מטעמכם. כמו כן, אני רשאיי לסיים את ההתקשרות ואת הסכם זה כולה או חלקה בכל במקרה של טעות (לרבות טעות אנוש) באתר, בפרטיו, במידע הזמין בו, במאפייניו, הרשאותיו וכיוצא בזה.
 2. קניין רוחני
  • יובהר כי מוצריי ו/או מוצריהם של מי מטעמי, הטכנולוגיות, התכנים, הסמלים והשמות המסחריים (לרבות השם שגיא בלומנפלד וכדומה) והתהליכים המאוזכרים ו/או מפורסמים באתר מהווים סודות מסחריים ו/או מהווים זכות קניינית אחרת שליו/או של צדדים שלישיים שהרשו לי להשתמש בזכויות שלהם. לפיכך, אני ו/או מי מטעמי שומרים את כל הזכויות ואין לראות בהוראות תנאי שימוש אלו ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה באתר ככזו המעניקה ו/או מעבירה כל זכויות קנייניות כאמור ו/או המעניקה זכות שימוש כלשהי שלא הוענקה במפורש במסגרת תנאי שימוש אלה.
  • כל זכויות הקניין הרוחני לרבות אך לא רק מלוא זכויות היוצרים, הפטנטים, העיצובים התעשייתיים, סימני המסחר, הסודות המסחריים או כל זכות אחרת, באתר, בשמו, בתוכנות או היישומים הזמינים בו, בקוד המקור, בכל יצירה, המצאה, אמצאה, רעיון, עיצוב גרפי, איורים, ממשק משתמש, סרטונים, טקסטים, תמונות, מצגות, לוגואים, מוניטין ובכל תוכן אחר הכלול באתר, שייכות לי או לצדדים שלישיים אשר נתנו לי רישיון או הרשאה אחרת לשימוש, וזאת בין אם נכללה ביחס לתוכן, מידע או רכיב ספציפי הודעת זכויות יוצרים, פטנט, עיצוב או סימן מסחר ובין אם לאו, בין זכויות הקניין הרוחני או האחרות רשומות, הוגשו לרישום או לאו.
  • הלוגו שלי שמופיע באתר בבעלותי. הצגת הלוגו באתר אינה מהווה הסכמה כלשהי שלי לשימוש בסימן המסחר שלנו, בין שהוא רשום ובין שאינו רשום, או לשימוש בכל סימן מסחר אחר אשר עשוי להופיע באתר. מבלי לגרוע מהאמור, אין להשתמש בלוגו  בקישור כלשהו.
  • הודעה והסרה של תוכן פוגע
   • אם אתם צד שלישי ומצאתם שבאתר נמצא תוכן שלשיטתכם מפר זכויות קניין רוחני שלכם ו/או מפר את זכות הפרטיות שלכם ו/או מהווה לשון הרע עליכם או שהוא פוגע בכם בדרך אחרת ("תוכן פוגע"), אנא צרו עימי קשר. אני אעשה את מירב המאמצים על מנת להסיר את התוכן הפוגע, בכפוף לבירור הנושא לפי שיקול דעתי.
   • חשוב שתדעו שבאתר מצוי תוכן שמועלה על ידי צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק הספקים. תוכן זה מועלה על אחריותם בלבד ואני עושה מאמצים רבים כדי למנוע העלאת תוכן פוגע אך עם זאת אין לני אף שליטה על התוכן שמשתמשים מעלים למערכות שלי ולא חלה עליי אף אחריות בשל העלאת תוכן פוגע וגם לא לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לצדדים שלישיים, אם ייגרם, בשל העלאת תוכן פוגע על ידי מי מבין המשתמשים.
 1. קישורים באתר
  • יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט ו/או יישומים אחרים חיצוניים. אין ולא תהא לי אחראיות לזמינותם של האתרים או המקורות כאמור, כל טענה בנוגע לשירותים ו/או משאבים ו/או קישורים כאמור, תופנה כלפי הצדדים השלישיים המספקים אותם. לתשומת ליבכם, כל הדעות, העצות, הפרסומים, ההצהרות, ההצעות ו/או כל מידע אחר המוצג על ידי צדדים שלישיים אלו, הינם דעתם הבלעדית של צדדים שלישיים אלו, ואינם משקפים את המלצותיי ו/או דעתי לענייניים אלו.
  • הימצאות קישור באתר אינו מהווה המלצה לבקר באתר או היישום המקושר או להתקשר עם הגורם מושא הקישור ואינני נותנן חסות על אף אתר או יישום של צד ג' שמקושר באמצעות האתר וגם לא לאף פרסום צד שלישי. ברגע שתלחצו על קישור אתם תועברו לאתר, יישום או שירות אחר שאינם קשורים אליי ואינם בשליטתי ואשר להם תנאי שימוש אחרים, המחייבים אתכם. אני ממליץ לכם לקרוא היטב את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים או יישומים אחרים בטרם תשתמשו בהם ו/או תאפשרו לכל אדם תחת חסותכם ו/או משמורתכם החוקית להשתמש בהם.
  • יובהר כי לא נקטתי באף צעד לבדוק את נכונות או מהימנות המידע הכלול בקישורים או פרסומות כאמור, וכל מי שנכנס לאתר אחר או מתקשר עם צד ג', עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.
 2. אחריות
  • האתר, התוכן שבאתר, הפרסומים, המחירים, ו/או כל מידע אחר לרבות תמונות וטקסטים זמינים כפי שהם (AS IS), ללא כל התחייבות, הבטחה, אחריות או מצג מכל סוג שהוא. אני לא מתחייב בשום צורה, לא במפורש ולא במשתמע ובשום אופן לא אהיה אחראי כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם בכל הנוגע לאיכות האתר ולתפעולו ו/או למידע שזמין בו, לרבות, אך לא רק, לנכונות ודיוק המידע שזמין ו/או לדיוק ונכונות השמות ו/או כל פרט אחר הזמין באתר, ו/או זמינות האתר ו/או רכיביו השונים ו/או המידע ו/או אבטחתו.
  • מטבע הדברים, זמינות האתר תלויה במכשיר הקצה שבאמצעותו תבחרו לגשת ולהשתמש באתר כמו גם בזמינות של רשת האינטרנט, הסלולר ו/או החשמל ולא תהא לי אף אחריות בשל כשל בשימוש שלכם באתר ו/או ביכולת שלכם ו/או של מי מטעמכם להשתמש בו, בשל סיבות הנובעות במישרין או בעקיפין במכשיר הקצה שלכם, ברשת האינטרנט, הסלולר ו/או החשמל ו/או כל תשתית אחרת שאינה מטעמנו ו/או בשליטתי.
  • השימוש באתר, לרבות הסתמכות על המידע הזמין בו, ייעשה על אחריותכם המלאה והבלעדית ואתם לוקחים על עצמכם את הסיכונים הכרוכים בשימוש באתר ובתוצאות השימוש כאמור ופוטרים אותי מהסיכונים הכרוכים בכך באופן מלא, סופי ובלתי חוזר.
  • אתם מוותרים בזאת, באופן מלא, סופי ובלתי חוזר על כל טענה, תביעה, תלונה ו/או דרישה כנגדי, עובדיי, מנהליי, ספקיי, חברות בנות, חברות אם, קבלני משנה ו/או כל מי מטעמנו ביחס לשימוש או אי היכולת שלכם להשתמש באתר, במידע ובתכנים הזמינים בו כאמור ו/או בגין כל נזק, הוצאה, הפסד ו/או חיסרון כיס, ישירים, עקיפים ו/או מצטברים לגוף וגם לרכוש, שייגרמו לכם בשל שימוש באתר ו/או רכישת קופונים/כרטיסי מתנה כתוצאה מגלישה באתר ואתם פוטרים אותנו מכל אחריות כאמור.
  • אני לא אשא באחריות לאף נזק ישיר או עקיף, מצטבר, עונשי, מיוחד הנובע בדרך כלשהי משימוש באתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בו או בכל חלק ממנו, וזאת בין אם יכולתי לצפות את הנזק מראש או לא.
  • אני לא אשא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים, תוכנות זדוניות או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום באתר ו/או לגרום נזקים כלשהם לכם ו/או לצדדים שלישיים כלשהם. כמו כן, אינני מתחייב כי האתר או השרתים שמכוחם הן פועלות, נקיים מוירוסים או מכל מרכיב זדוני ו/או מזיק אחר; אתם, ולא אני, תישאו בכל ההוצאות והתוצאות הכרוכות בכל טיפול, שירות או תיקון שיהיה צורך בהם, לרבות, אך לא רק, לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש או מי מטעמו, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר. בלי לגרוע מהסכם זה ו/או מזכויותינו על פי כל דין, אתם מוותרים כלפיי באופן מלא, סופי ובלתי חוזר על כל טענה, תביעה, תלונה ו/או דרישה הנובעת מהוצאות ו/או תוצאות כאמור לעיל בסעיף זה.
  • ו/או זמינות האתר כולו או חלקו, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסוימות ו/או אנשים מסוימים.
  • רישומי המחשב שלי בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לאמיתות האמור בהם ולנכונות הפעולות.
 3. שיפוי

הנכם מסכימים ומתחייבים להגן עליי ולשפות באופן מלא אותי, מי שבא מטעמי ו/או בנעליי, מקבלי רישיון שימוש, עובדיי, מנהליי, ספקיי תאגידים קשורים עמנו, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידכם.

 1. מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו בקשר עם השימוש בפלטפורמה זמינה בקישור הבא מדיניות הפרטיות ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

 1. סמכות שיפוט, אי ויתור ושלמות הסכם
  • על היחסים ביני לבינכם בכלל ועל תנאי שימוש אלה בפרט יחול הדין הישראלי בלבד. אך ורק לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל סכסוך, מחלוקת או עניין בקשר לאתר, במישרין או בעקיפין או בכל הנוגע לתנאי השימוש והנובע מהם.
  • שום החלטה שלי לאכוף או להימנע מאכיפה או שיהוי במימוש זכות כלשהי לא תפורש כוויתור על הזכות או תשליך על מקרים אחרים ולא תהווה השתק או מניעות ממני לעמוד על או לאכוף כל זכות מזכויותיי מכוח הוראות תנאי שימוש אלה או מכוח כל דין.
  • היה שבית משפט מוסמך יפסוק שהוראה מתנאי שימוש אלה, אינה תקפה או אינה אכיפה מכל סיבה שהיא, אזי אותו תנאי או הוראה ימחקו ויוחלפו על ידי תנאי או הוראה אחרים, הקרובים להם בתכליתם ומהותם ואשר מגשימים את כוונת הצדדים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתר התנאים והוראות תנאי השימוש, ימשיכו לחול ללא אף שינוי.
  • אני רשאי להעביר את זכויותיי ו/או התחייבויותיי, כולן או חלקן, באופן חופשי וללא הגבלה לפי שיקול דעתי. כל ויתור ו/או ארכה מצידי בנוגע להפרה ו/או מילוי תנאי של הוראות תנאי שימוש אלה לא תהווה ויתור ו/או ארכה בקשר עם הפרה אחרת בין אם דומה ובין אם שונה מהפרה שעליה הבעתי ויתור כאמור.
 2. צור קשר

אם יש לך הערות או שאלות בנוגע לתנאי השימוש, אנא פנה אליי באמצעות אפשרות ה"צור קשר".